L’AIGUA no només és un element necessari per a la vida,

sinó també és un element clau per a la producció d’aliments i d’energia,

per tant, l’aigua és de vital importància.

  

Industria & Sostenibilitat

  

Per a la seva inscripció cal enviar mail amb nom, empresa/institució i telèfon a l'enllaç següent: 

Inscipcio