La premsa escriu sobre ... LIDERATGE

 

La Vanguardia - 1 de Setembre de 2010

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano

La Vanguardia - 3 de Setembre 2010.

Carlos Losada.