CRISI COVID- 19

Informació d'interès

 

1 abril 2020

 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19

 

El Consell de Ministres aprova mesures de suport per facilitar la gestió de cooperatives i ajudes a produccions agràries estacionals.

+llegir més

 

CODI ELECTRÒNIC DEL BOE SOBRE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19 

Codi Electrònic, que realitza un recull de tota la nova normativa publicada per fer front a la crisi sanitària generada per la COVID-19, així com d'aquelles normes vigents de l'ordenament jurídic a les que aquests textos fan referència.

 

30 març 2020

 

Línies d'avals creades pel govern per facilitar la liquiditat

 

Sectors necessaris pandèmia COVID-19: Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials, i en què es defineixen aquests serveis essencials

+llegir més

 

27 març 2020

 

L'INSTITUT AGRÍCOLA DEMANA PRÒRROGA O CANVI DE CONDICIONS A LA SOL·LICITUD D'AJUDES EUROPEES PER AL SECTOR RAMADER

Veure Premsa

  

El Ministeri de l'Interior dicta una ordre per la qual s'amplia el llistat de vehicles exclosos de la restriccions de circulació per carretera

  

Valoración CEOE-CEPYME Medidas Financieras-Tributarias 

  

La Comissió Europea aprova les ajudes publiques propostes per Espanya, Letònia, Luxemburg, Alemanya i Regne Unit per fer front a l0impacte econòmic del coronavirus

  

Política Econòmica d'Urgència:

  

Nova pàgina web del servei públic d'ocupació estatal amb totes les mesures extraordinàries adoptades en ocupació pel COVID19:

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

  

REVISIÓ DE LES PROJECCIONS ECONÒMIQUES

 

26 març 2020

Foment demana al Govern d’Espanya que faci cas de la UE i suspengui el pagament de l’IVA, l’IRPF, l’Impost de Societats i les cotitzacions socials. Les mesures fiscals (suspensió i exempció) estan entre les considerades com a prioritàries per la Comissió Europea. (Video del President de Foment dirigint-se als empresaris)

  

Resposta de la Unió Europea i els Estats membres a la crisi COVID-19

  

25 març 2020

Adjuntem article publicat al Financial Times de Wolfgang Münchau, Europa necessita una nova escala d'estímul, i efectiu, no crèdit. Els pagaments directes s'han de fer a ciutadans i empreses. Wolfgang Münchau és director de eurointelligence i Editor associat de Financial Times, on escriu una columna setmanal sobre la Unió Europea i l'economia europea.

+llegir article

  

Mesures de distància entre les persones treballadores i amb les persones usuàries en els centres de treball

Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició a el nou coronavirus

  

PROGRAMA ACELERA PYME

El Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, incloïa en la seva disposició addicional vuitena, que el "Govern disposarà la immediata posada en marxa, a través de l'entitat pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME amb l'objecte d'articular un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mig termini ".

  

Guia Pràctica CEOE-CEPYME Mesures de Caràcter Laboral RDL 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

 

24 març 2020

El departament de Relacions Laborals de Foment del Treball ha elaborat un document que tracta de recollir una sèrie de criteris i recomanacions en relació amb la tramitació dels ERTES.

 

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19

 

23 març 2020

 

Respuestas a cuestiones planteadas sobre la interpretación del RD 463/2020,  modificado por RD 465/2020 

Interessant especialmente pel punt 2, aplicables a planta ornamental, flor tallada, fusta , biomassa etc, i  punt 3, venda d’exportació

 

"Guía sobre Medidas Laborales Excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el RD-L 8/2020 y Criterio sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19"

Foment del Treball, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, CCOO, UGT i PIMEC, han negociat i acordat el Document de "Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2"

+Descarregar document

 

20 març 2020

 

POLÍTICA ECONÒMICA D'URGÈNCIA. MESURES ECONÒMIQUES DERIVADES DEL COVID-19. (INTERNACIONAL)

 

19 març 2020

 

Foment demana al president del Govern ajornar per tres mesos la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

 

"Real Decreto-Ley 8/2020 de medias extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19"

 

“Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19“.

 

CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS