INSTITUCIONS

L'’Institut Agrícola és un pont que posa contínuament en relació els poders institucionals i polítics amb la societat civil, amb els ciutadans, especialment aquells que viuen el món rural i agrari i tenen interès pel seu desenvolupament econòmic i empresarial.

L'’Institut Agrícola està treballant i col·laborant amb altres societats catalanes, espanyoles i europees. Entén la societat com un conjunt d'’interessos compartits entre els ciutadans que, quan s'’articulen adequadament, generen satisfacció i comú benefici.

L'’Institut Agrícola ha figurat sempre en la categoria de les grans associacions civils que donen empenta i vitalitat i que en assumptes de transcendència, ostenten la representació i l'’opinió dels ciutadans. L'’Institut és part integrant del G16, grup de diàleg i intercanvi que està conformat per les més influents i consolidades associacions catalanes.

L'’Institut Agrícola ha conviscut i s'’ha relacionat amb tot tipus d’entitats i ha acompanyat les iniciatives més variades, especialment en suport de les activitats econòmiques i empresarials que es desenvolupen al territori rural. En l’'actualitat, participa i col·labora en el govern i la bona marxa d'’associacions d'’àmbit comercial, econòmic i empresarial com ara: FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, FEDERACIÓ DE PETITES I MITJANES EMPRESES (FEPIME), CEOE i d'’altres de menor rellevància.