QUE FEM

Sense cap ànim de lucre els associats treballem, mà a mà, per desenvolupar i reformar multitud de lleis en benefici del sector, amb lleialtat al conjunt de la societat, defensant el dret que tenim d’estar formats i informats continuadament per poder accedir, amb bons resultats, dins la nova era tecnològica que tot just ara comencem.

Volem gaudir de la llibertat de ser capaços de generar rendes, negoci i riquesa amb les nostres capacitats professionals, preservant tothora la nostra propietat i els seus usos, el nostre patrimoni particular i conjunt, social, cultural i natural. En definitiva, demostrar la necessitat a Catalunya i a qualsevol societat, d’un sector agrari emergent consolidat, encaixant harmònicament amb la resta de sectors econòmics del país, amb un factor humà capaç d’afrontar reptes amb ganes i il·lusió.

Per a nosaltres és avui important, per damunt de l’accés a les tecnologies, als finançaments, als aspectes legals o administratius, poder desenvolupar la persona i la seva qualificació professional continuada. El factor humà ens és especialment necessari; possibilitar que les noves generacions de ciutadans puguin viure i treballar al món rural. Si algun sector econòmic a Europa, espanya i Catalunya, està realment necessitat de joventut i de joves empresaris, és l’agrari i rural.

L’Institut Agrícola, amb la seva ample i fonda tasca, ajuda dia a dia, a identificar les formes d’ajut més adequades que radiquen, essencialment, en ajudar a les persones a generar riquesa, dotant-les de les eines necessàries i a mida de cada situació, petita, mitjana o gran. Dimensionar, relacionar i harmonitzar estratègies i mercats, possibilitar el negoci.