Una gestió forestal activa per arribar a 2050 sense emissions

 

L'Institut Agrícola defensa una gestió activa dels boscos per arribar a 2050 amb emissions netes nul·les, reduir el risc d'incendis i generar energia neta a partir de biomassa forestal

 

  • Catalunya ha augmentat en un 0,55% les emissions de CO2 en el període 1990-2017, amb una superfície forestal en gairebé un 80% en mans del sector privat
  • Astúries i el País Basc amb altes emissions del sector industrial, i Castella i Lleó, del sector agrari i ramader, han reduït les seves emissions des de 1990 pel creixement de la seva massa forestal. Catalunya i Andalusia, per contra, han augmentat les seves emissions netes.

  • L'Institut Agrícola defensa una política, nacional i autonòmica, que aposti per l'equilibri entre agricultura i indústria com a emissors de CO2 cada vegada més eficients, i un reforçament del sector forestal basat en una sòlida estructura de propietat, amb una regulació que afavoreixi l’aprofitament dels boscos i que eviti la penalització que suposa una excessiva regulació mediambiental.

  • L'Institut Agrícola considera que revaloritzar el sector forestal és fonamental per afrontar una estratègia de canvi climàtic i economia circular, on l'aprofitament de la biomassa forestal produeixi energia més neta, menys contaminant i redueixi el malbaratament dels recursos naturals. Una explotació sostenible i racional de la biomassa forestal permet obtenir una font de riquesa estable i recurrent en el temps, a més de reduir considerablement el risc d'incendis que cada any de mitjana s’en porta gairebé 100.000 hectàrees.

  • L'Institut Agrícola proposa incrementar les superfícies sota una figura de gestió (pla tècnic de gestió i millora forestal), que un cop aprovats han de tenir garantia de poder ser executats (han de ser com drets de tala ratificats per l'Administració), i com a tals s'han de poder comercialitzar a tercers de manera que el propietari es beneficiï de la venda amb seguretat jurídica dels drets de tala, alhora que les empreses gestores de biomassa i forestals aconsegueixen estabilitat en la càrrega de treball a mig termini (el que els permetria invertir en maquinària).

  • Espanya és el tercer país d'Europa amb més volum de massa forestal darrere de Suècia i Finlàndia amb 7.500 milions d'arbres i 18.410.000 d'hectàrees. No obstant això, Espanya és el vuitè en aprofitament de la fusta quedant-se cada any al bosc de l'ordre de 30 a 40 milions de m3 / any de fusta i biomassa.

  • La propietat i la despoblació estan lligades directament a la superfície cremada. A major propietat comunal i desconeguda, major risc d'incendi. Comunitat Valenciana i Cantàbria són les que han registrat major superfície cremada i les que tenen més propietat comunal i desconeguda. Les províncies on el fenomen de despoblació és més avançat, és on la superfície forestal té major risc d'incendis. La despoblació de les zones rurals afecta especialment al sector forestal en termes d'abandonament d'explotacions, sobretot, de les explotacions ramaderes.

  • El sector forestal ha entrat en barrina en els últims deu anys a causa d'una caiguda del 22% del consum mentre les extraccions amb prou feines han crescut un 1% en 10 anys i una contínua deflació en els preus internacionals de la fusta.

  • La biomassa té escassa penetració en el mix de generació elèctrica per les mesures urgents de 2012 per aturar el dèficit de tarifa del sector elèctric suprimint els incentius, restant atractiu a l'explotació del bosc.

 

+lleguir més

 

 

Article publicat a La Drecera 177 setembre - octubre 2019

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

 

Forestal