L’Institut Agrícola encoratja els homes i dones del món rural i de l’empresa agrària a seguir projectant un futur esperançador, confiant amb el factor humà, imprescindible per poder dissenyar empreses sostenibles, econòmicament viables i socialment justes.

L’Institut Agrícola, com a organització que aglutina l’empresariat del sector agrorural català, aposta per una formació responsable i de qualitat, que faci viables les nostres empreses i generi llocs de treball.

La formació continuada és un element decisiu, tant per el desenvolupament professional dels treballadors com per a la millora de la competitivitat de les empreses esdevenint l'estratègia més important perquè el treballador mantingui un nivell adequat d'ocupació.