Desacord dels propietaris forestals europeus amb el Comissari de Medi Ambient de la UE

 

Karmenu Vella desconeix la Gestió Forestal Sostenible i els serveis que els boscos europeus generen a la societat

 

 

Tal com hem explicat en la pàgina 15, la CEPF, juntament amb altres organitzacions de caire europeu, mostren el seu desacord amb el Comisari europeu de Medi Ambient, Karmenu Vella, que en el marc de la conferència "Més enllà de la fusta - els múltiples serveis proveïts pel bosc europeu", va manifestar un absolut desconeixement de com es gestionen els bosocs a Europa, acusant la propietat, privada o pública, de buscar únicament el rendiment econòmic de l'explotació forestal sense considerar els paràmetres ni de Gestió Forestal Sostenible ni els serveis que els nostres boscos generen a la societat.

 

A continuació transcrivim la carta enviada en nom de CEPF, COPA-COGECA, ELO, EUSTAFOR, FECOF i USSE, al Comissari Vella, el passat 22 de juny, deixant clar el desacord amb el missatge del comissari en relació a la gestió sostenible dels boscos de la UE.

 

Aquesta carta també es va enviar en còpia al comissari d'agricultura, Phil Hogan, i al Vice-President de la Comissió Europea, Jyrki Katainen.

Enllaç al discurs del Comissari Vella:

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/conference-beyond-wood-multiple-services-provided-europes-forests_en

 

Benvolgut Comissari Vella,

 

El 23 de maig de 2016 va fer un discurs amb missatges importants sobre els boscos de la UE i la seva gestió sostenible en l’esdeveniment “Més enllà de la fusta - els múltiples serveis proporcionats per Europa boscos “, organitzat per la Direcció General de Medi Ambient.

La Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF), l’organització dels agricultors europeus i agricooperatives (Copa - Cogeca), l’Organització de propietaris de Terres Europees (ELO), l’Associació Estatal Forestal (EUSTAFOR), la Federació Europea de Propietaris Forestals Municipals (FECOF) i la Unió de Propietaris de Boscos del Sud d’Europa (USSE), que representen els interessos dels propietaris forestals d’Europa, celebren el començament del seu discurs, en el qual reconeix la necessitat de mirar de manera global i el paper multifuncional dels boscos europeus. No obstant això, atès el compromís i els esforços significatius realitzats pels propietaris i gestors forestals per mantenir els boscos d’Europa en continu desenvolupament i millora, ens sap greu que posi en dubte la representació dels propietaris forestals, que pensi que només tracten de maximitzar els seus beneficis, i la manca de coneixement i l’interès sobre altres aspectes de la silvicultura multifuncional que vostè mostra.

Des de fa segles, milions de propietaris i gestors forestals han estat buscant de manera general assegurar que els seus boscos puguin proporcionar valors de mercat a les generacions presents i futures. Per tant, és important reconèixer quina és la situació real sobre el terreny i donar igualtat de condicions als tres pilars de la sostenibilitat.

Per una banda lamentem les sovint descripcions negatives que es donen dels boscos d’Europa, junt amb una manca de comprensió de la importància de la gestió sostenible dels boscos. Es pot extreure conclusions més realista de la gestió multifuncional dels boscos europeus segons l’últim estudi  de l’Europa Forestal fet per FOREST EUROPE i els inventaris nacionals forestals. A partir d’aquestes fonts podem veure, per exemple, que Europa és un dels majors productors de fusta en rotlle al món, mentre que al mateix temps més del 50% dels boscos estan destinats a la protecció de l’aigua, el sòl, els ecosistemes i infraestructures, que la quantitat de fusta morta en els boscos és cada vegada més gran, que van de 8 a 20 m3 / ha, que els boscos de creixement capturen carboni que correspon al 9% del total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE i que el 90% dels boscos estan disponibles per a fins recreatius. Descartant aquests fets, enlloc de basar-se en ells, simplement és contraproduent per als objectius de sostenibilitat que tots compartim.

Múltiples beneficis són proporcionats pels propietaris forestals europeus, per a qui el concepte de gestió forestal multifuncional i sostenible és la clau per a l’equilibri de la vida econòmica, social i mediambiental dels boscos. La gestió activa implica reconèixer que tenim diferents ecosistemes forestals en diferents parts d’Europa que requereixen gestió i coneixements adequats.

La gestió activa dels boscos té un paper més important que mai en la contribució dels objectius de la UE d’assegurar el desenvolupament sostenible, el manteniment i la creació d’ocupació i el creixement de la UE i la descarbonització de l’economia.

En la 2ª Conferència Ministerial per a la Protecció dels Boscos a Europa (des de 2011 FOREST EUROPE) a Hèlsinki 1993, la comunitat forestal Europea va manifestar la seva visió comuna adoptant la definició pan-europea i principis de gestió forestal sostenible i multifuncional com l’únic camí a seguir. FOREST EUROPE amb els seus 47 signataris, inclosa la UE, ha millorat el concepte dinàmic de la  gestió forestal multifuncional sostenible.

Això també es va reiterar més endavant en l’Estratègia Forestal de la UE de la Comissió de 2013, que estableix que “Els boscos són multifuncionals, destinats als fins econòmics, socials i mediambientals. Ofereixen hàbitats d’animals i plantes i juguen un paper important en la mitigació del canvi climàtic i altres serveis ambientals. Gairebé una quarta part de la superfície forestal de la UE està protegida per Xarxa Natura 2000, i gran part de la resta és la llar d’espècies protegides per la legislació mediambiental de la UE. Els boscos també ofereixen beneficis a la societat, en particular per a la salut humana, l’oci i el turisme. La importància socioeconòmica dels boscos és alta, però sovint subestimada. Els boscos contribueixen al desenvolupament rural i proporcionen al voltant de tres milions de llocs de treball. La fusta segueix sent la principal font d’ingressos financers dels boscos. així que l’estratègia també es veu en les indústries basades en els boscos de la UE, amb subjecció a la política industrial de la UE. La fusta està també considerada una important font de matèria primera per a les indústries de base biològica emergent “.

Aquesta comprensió consensual i el desenvolupament del concepte de gestió forestal sostenible multifuncional és el resultat d’un enorme esforç i compromís polític, i per tant ha de ser reconeguda per les institucions europees i la societat en el seu conjunt. Senyor comissari  des del seu recent discurs entenem que la Direcció General de Medi Ambient no està d’acord amb el concepte de Gestió Forestal Sostenible (Sostenible Forest Managment -SFM) lo qual eleva la nostra gran preocupació.

Finalment, celebrem la seva invitació a un diàleg sòlid i estructurat i esperem un debat fructífer en el conjunt dels boscos europeus i la seva gestió sostenible. En aquest context ens agradaria convidar -lo, quan li vagi be, a una visita de camp a un bosc europeu, per donar als propietaris i gestors forestals la possibilitat de demostrar i explicar, amb exemples concrets, la gestió sostenible multifuncional  dels boscos, com es treballa sobre el terreny.

Atentament, (...)

 

 

Article publicat a La Drecera 158 Juliol - Agost 2016

Revista de la Patronal del sector agràri a Catalunya

 

Forestal