FIAT EUROPA

“Que es faci Europa”

 

S’ha celebrat a Roma el 60è aniversari del Tractat de Roma, origen de la Unió Europea. No podia trobar-se una metròpoli, més adequada, Roma. Sempre capital de l’europeitat. Per construir el futur no podem oblidar la nostra història.

 

Europa descansa sobre tres turons, el de l’Acròpolis, el del Capitoli i la del Gòlgota. Pensem amb categories mentals gregues, més en concret amb esquemes aristotèlics, exercim el dret com els romans, però l’ètica que informa dret, pensament i moral és cristiana. És natural que la desestabilització d’aquestes arrels provoqui desajustos estructurals, psicològics i operatius en els canals socials, culturals i polítics d’Europa.

 

El destí d’Europa sempre ha estat la seva capacitat de transcendir cap un humanisme que té les seves arrels en fenòmens de llarga i intensa durada que conformen les arrels cristianes, històriques i culturals d’Europa.

 

Però la UE comença de forma pragmàtica, el Mercat Comú é una juxtaposició d’interessos econòmics amb lliure circulació de persones i mercaderies. Amb la CEE s’inicia un tímid disseny d’una identitat política i s’alimenta la necessària cessió de sobirania dels Estats a una incipient organització supraestatal. En aquesta fase inconclusa i traumàtica amenaçada avui per trasnuitats nacionalismes i perillosos populismes insolidaris, Europa ha de mantenir la seva essència de ser espai obert i referent cultural.

 

El Tractat de Roma que hem commemorat, es subscriu amb el record de les dues grans guerres i es pretén assegurar el “primum vivere”. Conjurar primer el risc d’una altre confrontació bèl·lica, després intentant major prosperitat econòmica. El primer objectiu sembla aconseguit i el segon arriba a nivells que no s’haurien aconseguit sense unitat.

 

Ara toca mantenir l’aconseguit i toca treballar el “Deinde philosophare” (després filosofar). Atendre el rescat d’una civilització de principis i valors.

 

Els descriu amb clarividència, des de Compostela, Joan Pau II el 1982 “L’ànima d’Europa a més del seu origen comú, té idèntics valors: la dignitat de la persona, el sentiment de justícia, llibertat, laboriositat, esperit d’iniciativa, amor a la família, respecte a la vida, tolerància i desig de cooperació i pau”.

 

A Europa s’han fraguat la major part de les creacions científiques, artístiques, jurídiques, filosòfiques i espirituals de la humanitat. La declaració sobre la identitat europea insta a redescobrir-se. No romandrà sinó reneix des de la seva genuitat. Si ho aconsegueix es complirà el vaticini de Madariaga “Llavors l’esperit que guia la història haurà pronunciat les paraules creadores FIAT EUROPA”

 

 

Editorial La Drecera 162 març - abril 2017

 

Editoriales anteriores