Reforma del Pensament o la Persuasió Coercitiva

 

 

En cap altra moment de la història han exercit tan control tantes persones que no assumeixen cap risc, i és per aquesta raó que les civilitzacions moren per suïcidi i no pas per assassinat.

Aquesta reforma del pensament, aquest adoctrinament- més o menys subtil que dilueix la personalitat de l’individuo- modifica la percepció de lo real, construeix ficcions i somnis, formateja la consciència, la colonitza i l’adoctrina i controla l’acció de l’individuo. És la gran mentida, el gran engany.

Hem de recuperar l’esperit de la il·lustració, instaurar a la terra l’esperit de les llums, la raó, la ciència, la democràcia, el progrés  en detriment de la superstició, la intolerància, el pensament flàccid i la felicitat gasosa.

El relativisme ens ha portat a identificar a persones amb principis, en persones intolerants i radicals. Hem de reivindicar, doncs, el lliure arbitri, la llibertat d’indeterminació i independència psicològica. Estem davant d’una homogeneïtzació forçada del discurs polític. S’ha institucionalitzat una pandèmia de la credulitat en la que tot és possible. Els reformadors del pensament no ens diran que ens volen controlar, ens diran que ens volen fer feliços.  

I és quan s’imposa l’espiral del silenci, teoria de la politòloga alemanya, Elisabeth Noelle-Neuman, que estudia l’opinió pública com una forma de control social en la que els individus adapten el seu comportament a les actituds predominants, i també teoritza sobre que la societat amenaça amb l’aïllament a aquells que expressin posicions contraries a les assumides com a majoritàries, i tot i que estem en una societat on tot són opinions (xarxes socials, missatgeria instantània) tenim por d’expressar el nostre propi criteri; es renuncia al judici propi. Vivim en la tirania de la transparència, en la uniformitat com a patologia en la dictadura de la felicitat.

Per superar aquesta situació he de reivindicar la autodeterminació de l’individuo per sobre del col·lectivisme perquè l’única autodeterminació possible és la llibertat individual. 

 

Editorial La Drecera 163 maig - juny 2017

 

Editoriales anteriores