Eleccions i regeneració a FOMENT DEL TREBALL NACIONAL


Baldiri Ros i Prat. President de l’Institut Agrícola


Nous aires de regeneració impulsen el Foment del Treball Nacional. La Patronal Catalana enfoca el seu nou mandat amb clara independència, política i econòmica, amb vocació decidida d’aportar i liderar solucions davant l’actual situació de crisi. La representativitat empresarial agrària queda definitivament reforçada i garantida a Catalunya, gràcies a la constància i bon fer de l’Institut Agrícola en aquests darrers anys."

 

La Patronal Catalana va celebrar eleccions el passat mes d’octubre. Reafirmant-se la presidència del Sr. Joan Rosell i la renovació del seus òrgans de govern.

Unes eleccions que han portat nous aires. Avui, els temps demanen recuperar l’espai propi que la societat civil ha perdut darrerament. Cal fer-ho amb total independència política i econòmica. Les empreses i la societat demanen i necessiten aquesta independència per a poder establir relacions adequades i honestes amb la classe política i els governs que se’n deriven.

Cal exigir que els polítics escoltin, especialment alhora de legislar. No pot ser d’altre manera si volem recuperar una confiança que generi estabilitat en el dia a dia i esperança en el futur. Aquesta és la forma per a poder iniciar una recuperació econòmica que doni els fruits que espera la majoria. Primordialment el de l’ocupació. Cal saber escoltar per a ambdues parts. Mal diàleg farem sinó escoltem, males decisions prendrem sinó hem sabut dialogar.

Dins d’aquesta renovació a Foment del Treball, l’Institut Agrícola, com a membre de ple dret a l’assemblea, ha tingut i tindrà un paper destacat i estable. Aquest és el lloc que correspon estar a les empreses agràries catalanes. És aquí amb el conjunt dels altres sectors empresarials catalans on hem de treballar. Aquesta és la responsabilitat. Participarem activament en les seves diferents comissions de treball, com ho hem anat fent aquests darrers temps.

Hem portat i ubicat definitivament l’activitat agrària dins l’àmbit empresarial i econòmic del qual mai hagués tingut de sortir. El tradicionalment desorientat i desubicat sector agrari aconsegueix la seva representativitat empresarial mitjançant el constant treball fet per l’Institut Agrícola durant aquests darrers anys. Aquesta situació permet generar la “Revolució emprenedora de l’agricultura”, hores d’ara encara pendent a Catalunya, Espanya i per extensió a la majoria d’Europa. És imprescindible i estratègicament necessari treure de la tutela administrativa les empreses agràries. L’Institut Agrícola demostra que això es ben possible, doncs fa anys que treballa en aquesta direcció obtenint substanciosos resultats. La representativitat empresarial agrària a Catalunya queda garantida amb la seva representació a Foment del Treball i, definitivament alliberada de les eleccions a cambres agràries. Cal, com la nostra institució ho ha demostrat des de 1998.

És clar que no té futur allò que necessita ser tutelat i sostingut pels poders públics. És clar que no té futur un sector econòmic que necessiti que els polítics li diguin com s’ha de representar i a quins organismes o no ha de pertànyer. El model que dibuixa la llei de cambres agràries barreja empresaris amb treballadors. El seu cens deixa fora quasi bé el 50% de les empreses agràries i més del 60% de la producció agrària final. Això vist des de qualsevol altre sector econòmic és no gens menys que una aberració.

Les cambres agràries han consagrat fins avui allò de: “qui paga mana!”, on queda doncs la independència i llibertat d’actuació si el principal interès és el cobrament de diner públic i no l’interès per a produir i generar beneficis?.

Aquesta situació viciada priva majoritàriament al sector agrari de tenir un interès per emancipar-se, és més, els seus propis actius fomenten una legislació arcaica, no gens adequada a les necessitats actuals.

Aquests nous aires a Foment són bons, especialment per a les empreses agràries. Sector productiu per a essència, estratègic en la recuperació econòmica actual. Cal trobar l’enllaç adequat entre el sector productor de matèries primeres per a l’alimentació i l’agroindústria, que ja tradicionalment ha tingut clara la seva ubicació dins les patronals i a més és un sector força important dins de l’economia catalana que incomprensiblement prescindeix de la matèria prima que té més a la vora.

Durant tot l’escrit he parlat d’aquests nous aires, que afavoreixen la regeneració de la societat civil en el seu conjunt. Cal recuperar oxigenant valors com l’austeritat, la generositat, el sentit espiritual que totes les coses també tenen. Només veure el diner, les rentes especulatives, ens ha dut al més complicat desastre. Una crisis econòmica plena de buidor on sura la desconfiança, l’egoisme i un individualisme que no té res d’autoajuda.

Ens cal avançar per a aquest camí, l’ Institut Agrícola i el seu President i Junta són el vostre costat, pel bé de les persones i de l’agricultura.


La Drecera. núm. 124   novembre - desembre 2010
INFORMATIVO AGRARIO DEL INSTITUT AGRÍCOLA