FI D’'ANY. FI DE CICLE

 

És època de fer “examen de consciència”, de fer balanç, al mateix temps que es fan propostes de millora i canvis per el nou any que arriba.

És bo fer balanç per tal d’identificar errors i mancances i mirar de no repetir el negatiu. Aquests darrers anys la política ha perdut protagonisme a causa d’errors i actituds egòlatres i l’ha guanyat la no política, el populisme sense estructura i sense responsabilitat.

Sembla que la dura crisi d’aquests darrers anys s’hagi acabat, i s’intueix una lleu recuperació. S’haurà de treballar molt i tothom perquè sigui una realitat.

L’esperança en la recuperació, ens ha d’induir cap a un canvi de la societat per fer un test de vitalitat de la mateixa, per influir en la millora del debat públic.

Per aquesta raó s’ha d’aprofundir en la creació de grans equips, com expressió viva d’intel·ligència col·lectiva i oblidar-nos de l’experiència depriment d’estupideses col·lectives on s’anul·len personalitats enfrontades.

L’equip, però, ha de reunir unes condicions com que l’equip ha d’estar per sobre dels egos personals; ha de tenir un sistema de treball amb mètode, disciplina i regles de joc per ser més creatius i innovadors, respectuós amb les persones; ha de generar confiança, ha de ser responsable, res de paternalismes infantils i de jerarquies autoritàries, ha de ser discret i transparent, saber conviure amb la incertesa, abans que viure amb “falses certeses”. 

Aquests darrers anys de crisi, en la que moltes persones han patit les conseqüències , on les utopies negatives prediquen encara l’antireformisme econòmic i laboral, i la teoria del NO, sense adonar-se que estan perpetuant un mecanisme injust de perjudicar al feble.

On es nota aquestes compulsions és en l’Europa del benestar, en la Reforma d ela PAC 2014-2020. Una reforma que no posa l’èmfasi en la producció d’aliments; on és marginada la investigació en biotecnologia i transgènics, quan la resta del món és el principal objectiu.

Europa viu en una nebulosa on a través de mecanismes perversos de protecció es posa en dubte i es condiciona la propietat. Curiosament, l’informe XINA 2030, publicat pel Banc Mundial i el govern xinès, demana que es clarifiqui el dret de propietat en favor dels agricultora com a mesura de promoure l’increment de producció i consolidació de la classe mitjana.

Hem de tenir esperança en el futur, hem de ser optimistes moderats, però els equips han d’influir per tal de que els equips han d’influir per tal que els assessors i decisors treballin en favor dels patidors de les seves decisions, i s’han de convèncer de que l’única forma de créixer  econòmicament és a través d’empreses SUSTENTABLES que no SOSTENIBLES, i de que el principal objectiu de l’agricultura és produir aliments i que als empresaris agraris no fa falta que ens legitimi ningú, fer-nos fer coses que no calen com el greening.

La realitat i els empresaris faran possible allò que assessors i decisors s’entossudeixen en que no ho sigui.

Que el Nadal ens il·lumini per escollir el millor canvi per a l’any 2014.

Editorial La Drecera 142. Novembre - Desembre 2013

Revista de la Paronal Agrària de Catalunya

Editoriales anteriores