LIDERATGE

 

“Si vols canviar el món comença per tu mateix” Gandhi

Des del realisme i la maduresa, el lideratge invita a aixecar-se per sobre de misèries, pors i inseguretats, convocant una causa noble, admirable i ambiciosa que fa necessari el nostre millor jo.

On resideix la màgia d’aquelles persones que són capaces d’arribar a les ments i als cors dels demes, influint positivament sobre les seves conductes?

Què podem aprendre de Martin Luther King, de Václav Havel, de Vahl, de Gandhi o de Mandela?

Quines són les seves qualitats?

Intel·ligència, capacitats de comunicar, habilitats negociadores, coneixement, experiència, planificació, motivació, constància...?

Sense desmerèixer cap de les aptituds anteriors la talla d’un líder es mesura per la seva aposta decidida per l’ésser humà.

Les paraules del líder no arriben ni es legitimen, si no van acompanyades per l’exemplaritat del propi líder.

La qualitat del diàleg que mantens amb l'altre depèn en gran mesura de la profunditat, autenticitat i honestedat del diàleg que mantens amb tu mateix.

Si vols canviar el món comença per tu mateix, repetia insistentment Gandhi. 

Des de dins cap en fora, aquest és l’ordre del viatge del líder i si s’altera, la societat perd dramàticament.

En el discurs dels falsos líders s’observen massa certeses, maniqueisme o fins i tot odi, fruit d'un analisi epidèrmic de les relacions humanes. Rebutjar a l’altri i jutjar-lo, resulta fàcil i temptador, les seves misèries ens brinden una excusa magnífica.

El desafiament del lideratge consisteix en apel·lar a la grandesa i dignitat de cada ésser humà,.

Aquesta opció radical és la de l’estadista Havel, presoner d’una farsa utòpica anomenada comunisme anima a tots a fer de la política l’art de “l’impossible”.

Paciència, bellesa, sinceritat, humilitat, bondat, companyonia optimista... paraules poc associades a l’experiència del lideratge, però que són imprescindibles per estendre ponts vers els altres. 

No és temps de gestors d’imatge, de cabdillatges messiànics, de demagogs populistes, d’ambaixadors de la violència, dels expenedors de reptes miraculosos, de revolucionaris col·lectivistes, d’administradors de la burocràcia ni de professionals del poder. És temps pel millor de cadascú de nosaltres, i si tenim coratge, és temps per a la pau, la justícia i la llibertat.  

 

Editorial La Drecera 145. Maig - Juny 2014

Revista de la Paronal Agrària de Catalunya

 

Editoriales anteriores