LA PAC 2013, UN ANY D'IMPÀS

Un pressupost insuficient, i un retard en l'aprovació del pressupost de la Unió Europea, finalment ha condicionat notablement el calendari d'aprovació de la reforma de la Política Agrària Comuna, la qual difícilment podrà concretar-se mentre no es defineixi el Marc Financer Plurianual de la Unió Europea - encara pendent de concreció -.

Així, aquest 2013 esdevindrà una negociació contínua a tots els nivells, gens apta per a inversors que defugin el risc o cerquin una seguretat jurídica que no esdevindrà fins ven entrat l'any 2014 amb tots els acords tancats.

La primera negociació rellevant serà la del Marc Financer de la Unió Europea.

De moment, i per les posicions manifestades pels països membres, tot apunta a una retallada en relació a les xifres actuals. Aquest aspecte no es baladí, ja que dins d'aquest Marc Financer s'estableix els diners que es destinaran a finançar la PAC.

La segona negociació rellevant la duran a terme els ministres d'agricultura de la UE.

Han de trobar entre tots un acord de com distribuir els diners de la PAC que finalment s'hagin previst al Marc Financer Plurianual. En aquest punt, i vistos els treballs que ja s'ha dut a terme, s'apunten com a punts més conflictius el Greennig i la Convergència d'ajudes entre Estats Membres i fins i tot dins dels de les regions dels Estats.

A més a més ara cal afegir el Parlament Europeu al trencaclosques europeu.

Les dues negociacions ja esmentades hauran de tenir molt en compte el paper del Parlament Europeu, ateses les noves atribucions que el tractat de Lisboa li va atorgar, entre d'altres:

  • El Parlament Europeu podrà vetar, tot allò que confereix al Marc Financer Pluriannual.
  • El Parlament Europeu tindrà poder de Codecisió a la reforma de la PAC

 

Quan les negociacions arribin a un consens ens queda per veure el paper que hi juga la Comissió Europea. Serà l'encarregada de desenvolupar els reglaments que esdevindran la reforma de la PAC en si mateixa.

Per altra banda, convé recordar que, tot i que la Comissió Europea sempre va presentar aquesta reforma desvinculada del context internacional, realment cal dir que únicament aquest context la justifica, en tant que mecanisme europeu d'anticipació als canvis que estan per venir.

Així convindrà recordar que a finals del 2013 es vol tancar la negociació del capítol agrari a la Ronda de Doha, en el marc de les negociacions de l’Organització Mundial del Comerç. La postura europea vindrà molt condicionada per la reforma de la PAC que s'estigui articulant, de fet, segons fons de la Comissió Europea, el Greennig pretenia ser part d'una nova justificació a nivell internacional dels suports a l’agricultura europea.

En aquest sentit la Unió Europea, te oberts molts processos negociadors encaminats a assolir acords de lliure comerç, amb Mercosur, Estats Units, Països del Nord d'Àfrica, etc. Tots ells amb importants repercussions en l'àmbit agroalimentari i ramader europeu.

Finalment, capítol a banda, serà la negociació a nivell intern i com cal distribuir dins l'Estat Espanyol els fons europeus. Caldrà partir de les possibilitats que finalment permeti la pròpia reforma de la PAC (regionalització productiva, regionalització administrativa, doble regionalització, Pla de Desenvolupament Rural Estatal sobre Plans Autonòmics ...), per tant serà rellevant introduir en les primeres negociacions allò que es vulgui reclamar a les darreres.

 

En els propers mesos s'inicia un calendari ajustat de negociacions.

La presidència Irlandesa vol assolir un compromís sobre el pressupost Europeu (Marc Financer Plurianual - MFP) per al proper període 2014-2020. Sobre aquest punt ja hi ha prevista una reunió el proper dia 8 de febrer, però s’espera que la negociació s'allargui.

La prioritat agrícola de l’actual presidència Irlandesa de la Unió Europea  és assolir un acord polític sobre la reforma de la PAC abans del mes de Juliol.

El fet que a finals d'aquest any tinguéssim eleccions a Alemanya i Àustria - ambdós defensors de polítiques d'estalvi- pot complicar molt les negociacions, particularment amb el Parlament Europeu. Per altra banda, l’arribada d'una nova Comissió Europea i les Eleccions al Parlament Europeu al 2014 auguren sessions maratonianes per assolir acords de darrera hora.

 

Un calendari "oficiós" que esdevé cada cop més "oficial"

Ja al Setembre del 2012 vam fer públic el Calendari "oficiós" de la reforma de la PAC, ja que per a fer inversions la indecisió, la manca de concreció, i la variabilitat legislativa afecten la viabilitat econòmica de les empreses  agropecuàries europees. 

L'objectiu de l'Institut, ha estat aportar informació que doni transparència en aquest procés de reforma legal, de manera que es pugui actuar entre uns marges coneguts, evitant el desencís professional i inversions fonamentades sobre expectatives errònies. 

  

Article publicat a La Drecera 137. Gener 2013

revista de la Patronal Agrària de Catalunya