Brindis pel futur del sector agrari 

Després de signar el Llibre d'Or de l'INSTITUT AGRÍCOLA al despatx presidencial, Baldiri Ros i Joaquim Llena van realitzar un brindis, departint amistosament amb els assistens, membres representatius de l'Institutu dels diferents sector empresarial agrari, ramader i forestal.

"El treball és la base del nostre futur"

L'Honorable senyor Joaquim Llena,
Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
visita l'Institut Agrícola

Sessió de treball amb el Conseller

El 5 de març passat, a les 5 de la tarda, l'INSTITUT AGRÍCOLA  va rebre la visita del Conseller d'Agricultura, l'Honorable senyor Joaquim Llena, acompanyar de la Directora General, la senyora Rosa Cubel, el cap de Gabinet i el responsable de Relacions Institucionals. Després d'una breu visita a les estances i Biblioteca del Palau Fivaller es va iniciar una sessió de treball on va trabar-se un calendari i operativa de reunions periòdiques sectorials i institucionals. El Conseller i la Directora General es van mostrar disposats a arribar a acords possibles i eficients amb la nostra entitat pel bé del sector agroramader i alimentari català.

Actualitat i Relacions Institucionals