Publicat a La Drecera 136. Novembre - Desembre 2012

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Actualitat i Relacions Institucionals