Regenerar i Repensar la Societat

 

Deia Josep Pla "vivim en un país en que tenim una manera còmoda de portar una vida suau, tranquil·la, regalada; consisteix en apuntar-se al extremisme raonable i rentar-se les mans passi el que passi". Estem en una societat acomodatícia i fofa, front les exigències morals.

Sense principis morals universals no pot haver bondat en el sentit metafísic, el bo i el dolent, el just i l’injust, són valors universals. Tenir principis resulta essencial, però curiosament el relativisme ens ha portat a identificar a les persones amb principis, en persones intolerants i radicals.

La veritable funció de la política que és la de fixar horitzons morals i obrir rutes per aconseguirlos, queda anul·lada per lo de rentar-se les mans i a partir d'aquí es difumina el lideratge moral i la implantació social de principis immutables en les vides de les persones.

La fermesa en els criteris és totalment compatible amb la tolerància, però amb línies vermelles, saber que aquestes existeixen i quines són, resulta fonamental per a una sana convivència social. La grandesa de ser tolerant només la posseeix els qui tenen principis ferms.

La societat en la que vivim no disposa de lideratge, de persones d’altura intel·lectual i moral, amb “AUTORITAS”. Per a què el lideratge funcioni necessita de missatge de valors sòlids i exemplaritat del qui envia el missatge.

Regenerar la societat és possible si som capaços de fer autocrítica, també els polítics que encara no són conscients de la necessitat i pretenen socialitzar els seus errors.

Estem vivint una crisi de civilització que ha posat de manifest l’immens buit de la nostra tradició, la pèrdua de les nostres referències culturals sorgides a Occident des del moment en que es va proclamar la dignitat de l’home lliure i universal.

No es pot comprendre la duresa d’aquesta crisi si no la veiem com el producte d’un desbasllestament moral i no es pot mesurar la seva tasca destructiva si no la considerem com a resultat d’un prolongat oblit de la nostra substància espiritual i d’un llarg trajecte de contaminació de valors.

Repensar el món per tornar-lo intel·ligible, per frenar la decadència del món occidental i per un equilibri més just entre competència i cooperació.

L’altruisme i el càlcul d’interessos egoistes, els nous rics i els nous pobres, el món multipolar sense fronteres i el renaixement de les pulsions nacionalistes; la nova Xina que reprodueix desigualtats "Dickesianes" i les conseqüències paradoxals del fill únic; la crisi de l’euro i les polítiques d’austeritat; els avenços en biologia i genètica i la nova dependència digital... tot això i més ens ha de dur a REPENSAR el món i replantejar les relacions econòmiques en un marc que recuperi aspiracions tan bàsiques i complexes com la felicitat. 

 

Editorial La Drecera 146 Juliol - Agost 2014

Revista de la Paronal Agrària de Catalunya

Editoriales anteriores