LECTURES RECOMANADES

 

 

 “LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS”

        La Energía, árbitro del nuevo orden mundial

 

Un dels sectors de major incidència en la industria i el transport és la energia. El cost de la energia té un impacte molt important i molt transversal: tant afecte el creixement dels països com l’economia domèstica de les famílies i la seva capacitat de consum. Una de les novetats editorials per aquest hivern es “La madre de todas las batallas. La energía, el árbitro del nuevo orden mundial” (Deusto, 2014), de l’economista espanyol Daniel Lacalle amb la col·laboració de Diego Parrilla.

El llibre és un resum sintètic i molt ben estructurat de les diferents peces que composen el trencaclosques energètic: des de les noves tècniques del fracking als Estats Units, fins les renovables, passant per la crisi de Fukushima o els conflictes a l’Orient Mitjà per el preuat- d’ençà els últims mesos no tant- l’or negre. El llibre tracta d’aproximar quines són les forces de mercat i les principals constriccions geopolítiques, regulatories i mediambientals que marquen les principals dinàmiques del sector, ajuden a entendre la evolució en els preus –no sempre clares ni evidents – i estableixen algunes directrius de què podem esperar en el futur.

No fa tant, a finals dels setanta, i en el context de la segona crisi del petroli, que el Club de Roma vaticinava que abans de la dècada dels 90 les reserves de petroli s’haurien consumit i que el món feia front a una crisi de subministrament que posaria en dubte els mateixos fonaments del sistema. Aquestes previsions s’han anat repetint des d’aleshores sempre amb idèntic resultats. Avui, tenim un escenari que no se l’imaginava ni el millor dels analistes: el barril de petroli per sota els 70 dòlars, reserves de cru per abastir l’actual demanda més de 50 anys més i, desprès de tres dècades de dependència energètica, els Estats Units podria convertir-se aviat en exportador net de cru i gas. Com és possible tot això?

Doncs perquè el mercat reacciona. Els alts preus del combustible i l’elevat risc geopolític de moltes de les zones on es concentren les actuals reserves, per posar dos exemples clars, han actuat de potents catalitzadors d’incentius perquè molts altres empresaris hagin invertit diners i destinat recursos a noves formes de perforar i trobar petroli així com en disminuir el consum posant el focus en la eficiència energètica. Gracies a totes aquestes millores que disminueixen el consum i maximitzen l’aprofitament de les reserves d’hidrocarburs que avui tenim més petroli del que teníem a finals dels setanta. Es tracta doncs, d’un llibre complert, amb moltes dades d’interès i amb un toc provocatiu que convida a pensar com serà l’escenari econòmic del futur. Un futur cada cop més proper.

 

La Drecera 148. Novembre - Desembre 2014