LECTURES RECOMANADES

 

 

“Principios de un orden social liberal” de F.A. Hayek

El 1966, a Tòquio, un encara jove Friedrich A. Hayek, ja reconegut, però que encara no havia guanyat el premi Nobel d’Economia, va pronunciar una conferencia amb el títol “Prinicipis per un ordre liberal” dins del marc de la Mont Pelerin Society. Aquella conferencia, on el pensador de Viena sintetitzava la tradició més pura del liberalisme clàssic va ser publicada l’any següent a Londres. Des de aleshores, s’ha anat publicant en diverses edicions que han anat incorporant alguns altres textos de Hayek estretament relacionats amb quina és i que vol dir ser liberal fins arribar a la primera edició en castellà d’aquest text, magnífic, editat per Unión Editorial al 2001.

En els últims anys, i sobre tot d’ençà la crisis del que és la política en majúscules, hem vist com les paraules han anat perdent el seu significat, hom les utilitza com millor els hi convé. És per això que un text senzill, clar i pedagògic sobre quins són les principis per ordre social en pau llibertat resulta del tot escaient. Per Hayek la llibertat només es pot entendre en la seva accepció negativa, es a dir de entendre que la funció principal del Estat és la protecció de la vida i la propietat com a pilars fonamentals de qualsevol societat que es vulgui dir lliure. Hayek recull la tradició clàssica de pensadors com Hume, Burke, a Anglaterra, Tocqueville a França o Kant a Alemanya.

Això no vol dir que Hayek –como moltes vegades es vol fer creure– negui qualsevol participació del Estat en els temes que avui anomenem de política social sols que, ens diu Hayek, aquesta intervenció del Estat ha de ser més una qüestió d’oportunitat (ens adonem que l’Estat pot fer alguna cosa, pot ajudar d’alguna manera) que no pas com a principi (l’Estat té que intervenir sempre amb independència de la seva utilitat). Aquest segon escenari és on estem ara, on la intromissió del Estat és total i aqueta té una forta justificació moral i de principi per garantir la igualtat de resultats, impossible en tant no hi ha dues persones que vulguin el mateix, i no per afavorir la igualtat de oportunitats i la igualtat davant la llei.

Com el seu propi nom indica estem davant d’un llibre que gira entorn els principis i les idees. En un moment, on des de algunes noves formacions polítiques se’ns diu que les idees no serveixen, Hayek les situa en el centre del debat polític i elimina del seu anàlisis qualsevol ombra de relativisme: hi ha idees que funcionen i ens fan més lliures i pròspers en la mesura que s’adapten a la pròpia natura del home; i hi ha idees que ens esclavitzen fins l’extrem de posar en perill la nostre pròpia integritat física.

El llibre de Hayek té una versió catalana, que si tot cas comentarem en un altre número de la revista, feta per un dels seus deixebles més il·lustres a Catalunya Salvador Millet i Bel. En aquest cas va ser la editorial Columna la que al 1987 va recopilar en petit llibre una sèrie de conferències pronunciades per l’autor en les dècades justament anteriors. La primera de totes elles, també la més llarga i que dona títol al llibre, és “Què vol dir ser conservador, avui?” i que, precisament, vol ser un text per recordar quins són els fonaments que ens permeten progressar econòmicament i socialment per tal de avançar com a individus i com a societat i que convé recordar de tant a quan.   

La Drecera 149 Gener - Febrer 2015