La NOVA OCM de la Vinya i el VI 

Novetats Principals

Desapareixen els DRETS DE VINYA que es substitueixen per les "AUTORITZACIONS"

 

 
 • Davant el risc demostrat D'OFERTA EXCESSIVA O DE DEVALUACIÓ SIGNIFICATIVA D'UNA DOP/IGP ES PODRÀ LIMITAR LA CONCESSIÓ A REPLANTACIONS (excepte la replantació en la mateixa zona DOP/IGP que l'arrencada).

 

 • NOVES PLANTACIONS: Provindran de l’anomenat "mecanisme de salvaguarda" que permet  l'assignació de noves "autoritzacions de plantació" fins un màxim de l’1% de la superfície plantada a l’estat membre a 31 de juliol.  El Ministeri publicarà la superfície  abans de l'1 de març i les sol·licituds es presentaran entre l’1 de març i el 15 d'abril.

Les assignacions d'aquestes autoritzacions es faran amb criteris de prioritat. A dia d'avui tenim diverses propostes (Ministeri i DARP) i que cal veure com es concretaran

 1. Joves Agricultors (10 punts)
 2. Que no es tinguin vinyes sense autorització o sense drets de plantació. (6 punts)
 3. Es prioritza els que no els hi hagi vençut cap nova autorització de plantació (1 punt)
 4. Es prioritza els que no tinguin vinyes abandonades des de fa 8 anys. (1 punt)
 5. Es prioritza que no hagin incomplert compromisos per no produir vi amb DOP (1 punt)
 6. Es prioritza mantenir-se com a cap d'explotació durant 5 anys. (1 punt)
 

Entre d’altres criteris que es consideren, a proposta de la Generalitat de Catalunya estarien la capacitat i competencia professionals (EAP, ATP, AP), el que les vinyes contribueixin a la preservació del medi ambient o les plantacions que es realitzin en el marc de l’increment de la mida de les petites i mitjanes explotacions (tots ells amb 10 punts).

 

 • S’estableixen sancions pels incompliments (de 6.000 € a 20.000 € + costos d’arrencar).

 

 

CONVERSIÓ DELS DRETS ACTUALS (PENDENTS DE PLANTACIÓ EN AUTORITZACIONS)

 • Caldrà presentar una sol·licitud de conversió (a partir del 15/09/2015 i fins el 31/12/2020), la resolució a la sol·licitud s’emetrà en 3 mesos.
 • Els drets han d’estar vigents
 • Validesa de l’autorització: màxim 3 anys, si el dret caduca abans no s’allarga la validesa.
 • Titular: el titular de les autoritzacions no podrà ser altre que el titular del drets a 31/12/2015. Aquest i no altre serà l’únic que podrà executar la futura plantació (ja que no es permet la compra-venda ni transferència de drets de vinya).

 

 

Que ha de fer qui vulgui plantar?:

Abans del 31/12/2015

 • Sense drets: Adquirir drets per transferència i després sol·licitar la plantació abans del 31/07/2015
 • Amb drets i sense sol·licitud de plantació: sol·licitar la plantació abans del 31/07/2015, efectuar-la i comunicar-la abans del 31/12/2015
 • Amb drets i amb sol·lictud de plantació: Comunicació de plantació abans del 31/12/2015

A partir del 01/01/2016

 • Sense drets: Recorrer al mecanisme de salvaguarda o be presentar una sol·licitud d’arrencada sempre que el sol·licitant sigui titular de la parcel·la (la declara a la DUN).
 • Amb drets i sense sol·licitud de plantació: sol·licitar la conversió en drets i sol·licitar la plantació
 • Amb drets i amb sol·lictud de plantació: Sol·licitar la conversió dels drets en autoritzacions (segons caducitat i sempre abans del 31/07/2017), efectuar la plantació i comunicar-la.
   

Article publicat a La Drecera 151. Maig - Juny 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Legislació