L’INSTITUT AGRÍCOLA participa en la Comissió d’Alimentació (Food Forum) de la UEAPME a Brussel·les

 

 

El passat 9 de juny varis membres de l’INSTITUT AGRÍCOLA varen participar en la reunió de treball del Fòrum de l’Alimentació de la UEAPME a la seva seu de Brussel·les. En aquesta comissió es tracten relacionats amb la producció d’aliments, la seva transformació i la seva venda. Donat que darrerament existeixen varis projectes normatius que afecten a aquests temes, i especialment relacionats amb l’etiquetatge, la informació nutricional i aspectes relacionats, vàrem assistir, en la nostre representació de les empreses agràries i agroalimentàries. Sempre és bo saber el parer dels nostres socis comunitaris i poder unir forces i parers per a defensar els nostres interessos.

 

El resum dels temes tractats foren:

  • Presentació dels resultats de l’enquesta realitzada als membres de l’associació envers el número d’empreses de cada país, agrupades per la seva grandària, el número de treballadors i el sector productiu. Especialment es va destacar que més del 99% de les empreses del sector alimentari europeu són petites o mitjanes, i donen feina a uns 3,2 milions de persones. Per tant, és un sector productiu molt potent i que ha de pressionar per a que millori la seva consideració envers les polítiques econòmiques nacionals i comunitàries.
  • D’entre les finalitats de l’associació hi ha: aconseguir produir menjar saludable, treballar amb altres organitzacions o administracions comunitàries per millorar la informació nutricional dels aliments, la innovació o la reducció de les càrregues burocràtiques. Aquests són alguns dels punts en que s’insistirà en les actuacions que dugui a terme l’Associació.
  • Preparació de la visita a l’Exposició Universal de Milà. Especialment es vol assistir i participar a la conferencia internacional titulada: "Nutrició, Salut i Informació Alimentària - Sàpiga el que menja" del 3 de juliol. Conferència que tractarà sobre estratègies internacionals en matèria de nutrició i la promoció d’una millor nutrició a través de la informació alimentària. Acte en el que participaran actors internacionals sobre estratègia de nutrició: l’Organització Mundial de la Salud, l’Agència d’Aliments i Drogues dels Estats Units, la Unió Europea, el Centre Comú d’Investigació (Comissió Europea), l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, així com altres organitzacions sectorials i científics.
 

Article publicat a La Drecera 151. maig-Juny 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya