History

Aquesta corporació va ser fundada el 22 de maig de 1851 a Barcelona. És, actualment, l’ Associació Empresarial Agrària més antiga d’ Espanya i, alhora, de les més antigues d’ Europa.

L’ Institut Agrícola, doncs, fidel a la seva comesa agrària, ha defensat sempre l’ agricultura i la seva activitat, fos quina fos la situació política o religiosa, revolucionària o tranquil·la, que visqués el país. El seu president, en diverses ocasions i diferents circumstàncies, ha ostentat, eficaçment, la representació d’ Espanya a l ‘estranger. La seva trajectòria general ha estat impecable: ha promogut multitud de lleis en benefici del sector i també ha participat en la reforma d’ altres sempre amb lleialtat als ciutadans i respecte a l’ Administració.

A la seva seu de Barcelona, l’ Institut Agrícola ha figurat sempre en la categoria de les grans societats civils que donen empenta i vitalitat al país i que, en assumptes de transcendència, ostenten la representació dels ciutadans. Al llarg del temps, el nostre Institut Agrícola ha conviscut i s’ ha relacionat amb tot tipus d’ entitats i ha acompanyat les iniciatives més variades en suport del món rural i agrari. Formen part de l ‘Institut Agrícola els principals empresaris agraris, pecuaris, forestals i alimentaris de Catalunya. Figuren, així mateix, com a socis, altres associacions, cooperatives i organitzacions vinculades a l’ agricultura.

L’ Institut Agrícola participa i col·labora en el Govern i la bona marxa d’ associacions d’ àmbit comercial, econòmic i empresarial, com ara: Foment del Treball Nacional, Federació de Petites i Mitjanes Empreses, CEOE, Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona i altres de menor rellevància.  L’ Institut Agrícola, com a entitat fundadora de La Caixa, hi participa nomenant a l’ efecte els consellers pertinents.

Des dels seus temps, l’ Institut ha publicat i publica actualment una revista. També des del 1851 al 1900, va fundar i dirigir granges-escola que, durant molts anys, van ser les úniques en el seu gènere de tot l’Estat espanyol. A partir del 1856 en què es va declarar la lliure publicació d’Almanaques a Espanya, edita l’emblemàtic Calendari del Pagès, enterament en català.

L ‘Institut Agrícola posseeix, a més una completa biblioteca d’ Història Agrícola d’ Espanya  única en el seu gènere- i és dipositària de la FAO, així com d un Centre de Documentació actualitzat contínuament en les seves bases al servei dels nostres tècnics. L’ Institut Agrícola organitza concursos, exposicions, conferències, cursos formatius, seminaris, demostracions, …bé en el seu local, bé en altres, el mateix a Barcelona que allà on es sol·liciti. Organitza excursions i visites a explotacions agrícoles, cooperatives, indústries, comercialitzadores, mercats, fires, etc. I promou totes aquelles activitats que dinamitzen i consoliden una actitud empresarial entre els nostres socis i el sector agrari en general.

Index Històric

 1. ANTECEDENTS 1800 – 1850
 2. UN NAIXEMENT AMB EMPENTA I ENCERT. 1851 – 1859
 3. DE LA VISITA D’ISABEL II FINS A LA NEFASTA FIL·LOXERA. 1860 – 1879
 4. DE LA RUÏNA AGRÀRIA, PRIMER INICI DE LA CRISI GENERAL DE 1886, FINS A LA FORÇA CREIXENT DE L’ASSOCIACIONISME CIVIL I EL CATALANISME EMERGENT. 1879-1902.
 5. L’ÈPOCA DAURADA. 1902 – 1923.
 6. EL SENY D’UN PRESIDENT I LA SERENA PROFESSIONALITAT D’UN SECRETARI GENERAL. L’ESTRONCAMENT DEL NOUCENTISME AGRARI CATALÀ, 1923-1939.
 7. L’INSTITUT: UN SINDICAT, UN SERVEI SINDICAL, UNA ASSOCIACIÓ D’ALTA CULTURA JURÍDICA I ECONÒMICO-SOCIAL O, SENZILLAMENT, EL QUE ERA, UNA ASSOCIACIÓ QUE DEFENSA ELS INTERESSOS D’EMPRESARIS I PROPIETARIS RURALS? 1940 – 1960.
 8. L’APOSTA DE L’EMPRESARI AGRARI CATALÀ, DINS L’ESPANYA DEL DESENVOLUPAMENT. 1960-1975
 9. UN JOVE REI ENS SALUDA. L’ESPERANÇA D’UNA NOVA ETAPA PER UNA AGRICULTURA AMB PROBLEMES CREIXENTS. 1976 – 1994.
 10. EUROPA A CASA. LA COMPLEXA GÈNESI D’UNA NOVA ESTRATÈGIA D’ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL. 1994-2000.
 11.  L’INSTITUT AGRÍCOLA CELEBRA EL SEU SEGLE I MIG D’HISTÒRIA AMB MOLT FUTUR PER DAVANT.  2001.

Application for affiliation to the Institut Agrícola Català de Sant Isidre.