Aviso legal

L´objecte del present Avís Legal és presentar les condicions generals que regulen l accés, navegació i ús de la present web, així com les responsabilitats derivades de les mateixes. Pel sol fet d accedir-hi, navegar-hi o emprar aquest web es confereix, a qui ho faci, la condició d usuari. En qualsevol d aquests casos l usuari accepta plenament, i sense cap reserva, les condicions contingudes en el present avís legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, s estableixin per a determinats serveis i/o continguts del web. Per aquest motiu, l usuari hauria de llegir atentament aquest avís legal.

Aquest lloc web és propietat de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Tots els drets estan reservats. Tanmateix com a associació privada, l Institut Agrícola Català de Sant Isidre expressa la seva opinió mitjançant l’Editorial publicada a la revista  La Drecera. Les informacions i opinions expressades en els articles signats alguns dels quals podeu trobar en el present web- són d exclusiva responsabilitat dels seus autors.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

* Només està autoritzat l’ús personal, no comercial ni lucratiu, sempre que se n’indiqui l’origen i l autor dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva utilització amb fins lucratius i també la seva modificació o alteració.

* Nos entén com cedit a l’usuari cap dret d’explotació sobre els continguts del web més enllà del necessari per al seu ús correcte. No es permet la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altre activitat que pugui fer-se amb la informació d aquestes pàgines web.

* Els logotips i marques que hi apareixen podran reproduir-se o utilitzar-se solament amb l autorització expressa i escrita de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

* No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

* Ens reservem el dret a modificar el contingut i funcionament del present web en qualsevol forma, limitar el seu accés o cancel·lar-lo, en qualsevol moment, per qualsevol motiu i sense notificació prèvia i no ens responsabilitzem en cap cas per les possibles conseqüències que en resultin.

* No ens responsabilitzem de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el web ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el web.

* No garantim la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. En conseqüència, no serem, en cap cas, responsables per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o accessibilitat, interrupció en el funcionament o fallades informàtiques, avaries, desconnexions, retards per deficiències en les línies, a Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament.

* L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i les bones costums. L’usuari respondrà enfront de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

* Queda expressament prohibit l’ús del web amb fins lesius de béns o interessos de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin xarxes, servidors equips informàtics o aplicacions informàtiques.

* La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials corresponents, l’edició en paper i/o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

* Pel que fa a la informació relacionada amb tràmits i procediments administratius i/o judicials que faciliti el web, aquesta no substitueix la informació necessària i específica de cada procediment concret.

* L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix aquests enllaços no impliquen cap adhesió, recomanació o suggeriment al contingut dels webs de tercers. Es recomana als usuaris consultar les condicions d’ús dels webs de tercers als quals accedeixin a través d’enllaços inclosos en el web. No acceptarem cap responsabilitat pels seus continguts i ens reservem el dret a eliminar els enllaços a qualsevol lloc web.

No és permès la vulneració dels drets de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o dels seus legítims titulars. L accés, navegació i ús d aquest web no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial por part de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre dels citats drets. Per tant, no està permès suprimir, eludir o manipular l avís de drets d autor i qualsevol altres dades d identificació dels drets de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o dels seus titulars incorporat als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme d informació o d identificació que poguessin haver-hi en els continguts.

El fet que l’Institut Agricola Català de Sant Isidre no exerciti o executi qualsevol dels drets o disposició dels definits en aquesta avís legal no pot interpretar-se com una renúncia al mateix.

L Institut Agrícola Català de Sant Isidre no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cas de produir-se un accés no autoritzat per part de tercers, no ens farem en cap cas responsables dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se.

Algunes de les pàgines del web de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre poden disposar de galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l ordinador de l usuari i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i altres característiques o preferències de l usuari.

Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la navegació de la manera que s’acaba d’esmentar. Si es vol, aquestes galetes (cookies) es poden desactivar o eliminar. Alhora que podeu configurar el vostre navegador per a que us avisi en pantalla de la recepció de galetes i per a impedir la seva instal·lació en el vostre disc dur. Aquesta limitació, però, pot provocar un mal funcionament del lloc i de la visita. En cap cas les galetes o altres  mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació pel web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei ofert, té com a finalitat, demés de proporcionar al usuari una experiència personalitzada en la xarxa de llocs de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el manteniment de la relació comunicativa establerta entre ambdós, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l usuari decideixi subscriure s, donar-se d alta o utilitzar, i l adequació de dits serveis a les preferències i gustos dels usuaris. Demes, té com a finalitat, l estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis i les seves actualitzacions, i l enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d informació relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l usuari en la subscripció. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyales en el formulari de subscripció amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori. En cap cas l Institut Agrícola Català de Sant Isidre emprarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les anteriorment mencionades, excepte prèvia advertència feta en el lloc web (website) atorgant un termini raonable per a que l usuari pugui oposar-s hi.

D igual manera, els servidors que allotgen les pàgines web de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre resten en disposició de detectar de manera automàtica la direcció IP (Protocol d Internet) i el nom de domini utilitzats per l usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el número d impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, etcètera.

Les dades personals facilitades seran tractades si escau d’acord amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal. Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Plaça Sant Josep Oriol, número 4 Principal de Barcelona (08004).  Amb aquesta finalitat hem adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Pel cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus, aquest declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que dita informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial, o de qualsevol altre dret de tercer, que dita informació no té caràcter confidencial i que dita informació no és perjudicial per a tercers. L usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l Intitut Agrícola Català de Sant Isidre per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant dita responsabilitat sense cap restricció a l exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. L acceptació de les presents condicions implica la cessió en exclusiva, per part de l’usuari, de qualsevol dret d explotació de propietat intel·lectual o industrial que l usuari pogués ostentar sobre les comunicacions que realitzi a través de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Si per a la utilització o contractació d un servei en el web, l usuari hagués de registrar-se, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. En cas que el registre impliqui l assignació a l usuari d una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera curosa i a mantenir-la en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que l nstitut Agrícola Català de Sant Isidre els proporcioni, i es comprometen a no cedir-los ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de manera temporal. Serà responsabilitat de l usuari la utilització il·lícita dels serveis d aquest lloc web per un tercer, mitjançant una contrasenya, degut a l ús no diligent o a la seva pèrdua per l usuari. L usuari haurà de comunicar a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com per exemple el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, l Institut Agrícola Català de Sant Isidre quedarà eximit de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l ús indegut per tercers no autoritzats de dites contrasenyes.

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l usuari o a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a quantes qüestions o accions poguessin suscitar-se derivades de la prestació del servei d aquest web i dels seus serveis i continguts, i respecte de la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s ha establert. L objecte del present Avís Legal és presentar les condicions generals que regulen l accés, navegació i ús de la present web, així com les responsabilitats derivades de les mateixes. Pel sol fet d accedir-hi, navegar-hi o emprar aquest web es confereix, a qui ho faci, la condició d usuari. En qualsevol d aquests casos l usuari accepta plenament, i sense cap reserva, les condicions contingudes en el present avís legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, s estableixin per a determinats serveis i/o continguts del web. Per aquest motiu, l usuari hauria de llegir atentament aquest avís legal.

Aquest lloc web és propietat de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Tots els drets estan reservats. Tanmateix com a associació privada, l Institut Agrícola Català de Sant Isidre expressa la seva opinió mitjançant l’Editorial publicada a la revista  La Drecera . Les informacions i opinions expressades en els articles signats –alguns dels quals podeu trobar en el present web- són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

* Només està autoritzat l’ús personal, no comercial ni lucratiu, sempre que se n’indiqui l’origen i l’autor dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva utilització amb fins lucratius i també la seva modificació o alteració.

* No s’entén com cedit a l’usuari cap dret d’explotació sobre els continguts del web més enllà del necessari per al seu ús correcte. No es permet la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altre activitat que pugui fer-se amb la informació d aquestes pàgines web.

* Els logotips i marques que hi apareixen podran reproduir-se o utilitzar-se solament amb l’autorització expressa i escrita de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

* No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

* Ens reservem el dret a modificar el contingut i funcionament del present web en qualsevol forma, limitar el seu accés o cancel·lar-lo, en qualsevol moment, per qualsevol motiu i sense notificació prèvia i no ens responsabilitzem en cap cas per les possibles conseqüències que en resultin.

* No ens responsabilitzem de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el web ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el web.

* No garantim la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. En conseqüència, no serem, en cap cas, responsables per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o accessibilitat, interrupció en el funcionament o fallades informàtiques, avaries, desconnexions, retards per deficiències en les línies, a Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament.

* L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i les bones costums. L’usuari respondrà enfront de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

* Queda expressament prohibit l’ús del web amb fins lesius de béns o interessos de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin xarxes, servidors equips informàtics o aplicacions informàtiques.

* La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials corresponents, l’edició en paper i/o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

* Pel que fa a la informació relacionada amb tràmits i procediments administratius i/o judicials que faciliti el web, aquesta no substitueix la informació necessària i específica de cada procediment concret.

* L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix aquests enllaços no impliquen cap adhesió, recomanació o suggeriment al contingut dels webs de tercers. Es recomana als usuaris consultar les condicions d’ús dels webs de tercers als quals accedeixin a través d’enllaços inclosos en el web. No acceptarem cap responsabilitat pels seus continguts i ens reservem el dret a eliminar els enllaços a qualsevol lloc web.

No és permès la vulneració dels drets de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o dels seus legítims titulars. L’accés, navegació i ús d aquest web no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial por part de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre dels citats drets. Per tant, no està permès suprimir, eludir o manipular l avís de drets d autor i qualsevol altres dades d identificació dels drets de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre o dels seus titulars incorporat als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme d informació o d identificació que poguessin haver-hi en els continguts.

El fet que l Institut Agricola Català de Sant Isidre no exerciti o executi qualsevol dels drets o disposició dels definits en aquesta avís legal no pot interpretar-se com una renúncia al mateix.

L Institut Agrícola Català de Sant Isidre no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cas de produir-se un accés no autoritzat per part de tercers, no ens farem en cap cas responsables dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se.

Algunes de les pàgines del web de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre poden disposar de galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l ordinador de l usuari i que permeten als nostres sistemes recordar l idioma i altres característiques o preferències de l usuari. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l única funció que tenen és personalitzar la navegació de la manera que s acaba d esmentar. Si es vol, aquestes galetes (cookies) es poden desactivar o eliminar. Alhora que podeu configurar el vostre navegador per a que us avisi en pantalla de la recepció de galetes i per a impedir la seva instal·lació en el vostre disc dur. Aquesta limitació, però, pot provocar un mal funcionament del lloc i de la visita. En cap cas les galetes o altres  mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació pel web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei ofert, té com a finalitat, demés de proporcionar al usuari una experiència personalitzada en la xarxa de llocs de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el manteniment de la relació comunicativa establerta entre ambdós, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l usuari decideixi subscriure s, donar-se d alta o utilitzar, i l adequació de dits serveis a les preferències i gustos dels usuaris. Demes, té com a finalitat, l estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis i les seves actualitzacions, i l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d informació relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l’usuari en la subscripció. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyales en el formulari de subscripció amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori. En cap cas l Institut Agrícola Català de Sant Isidre emprarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les anteriorment mencionades, excepte prèvia advertència feta en el lloc web (website) atorgant un termini raonable per a que l usuari pugui oposar-s hi.

D igual manera, els servidors que allotgen les pàgines web de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre resten en disposició de detectar de manera automàtica la direcció IP (Protocol d Internet) i el nom de domini utilitzats per l usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el número d impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, etcètera.

Les dades personals facilitades seran tractades si escau d’acord amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal. Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Plaça Sant Josep Oriol, número 4 Principal de Barcelona (08004).  Amb aquesta finalitat hem adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l estat de la tècnica, l alteració, la pèrdua, el tractament o l accés no autoritzat.

Pel cas que l usuari enviï informació de qualsevol tipus, aquest declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que dita informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial, o de qualsevol altre dret de tercer, que dita informació no té caràcter confidencial i que dita informació no és perjudicial per a tercers. L usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l Intitut Agrícola Català de Sant Isidre per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant dita responsabilitat sense cap restricció a l exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. L acceptació de les presents condicions implica la cessió en exclusiva, per part de l usuari, de qualsevol dret d explotació de propietat intel·lectual o industrial que l usuari pogués ostentar sobre les comunicacions que realitzi a través de l Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Si per a la utilització o contractació d un servei en el web, l usuari hagués de registrar-se, aquest serà responsable d aportar informació veraç i lícita. En cas que el registre impliqui l assignació a l usuari d una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera curosa i a mantenir-la en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que l nstitut Agrícola Català de Sant Isidre els proporcioni, i es comprometen a no cedir-los ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de manera temporal. Serà responsabilitat de l usuari la utilització il·lícita dels serveis d aquest lloc web per un tercer, mitjançant una contrasenya, degut a l ús no diligent o a la seva pèrdua per l usuari. L usuari haurà de comunicar a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre de manera immediata qualsevol circumstància que pugui suposar l ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com per exemple el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, l Institut Agrícola Català de Sant Isidre quedarà eximit de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l ús indegut per tercers no autoritzats de dites contrasenyes.

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l usuari o a l Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a quantes qüestions o accions poguessin suscitar-se derivades de la prestació del servei d aquest web i dels seus serveis i continguts, i respecte de la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s ha establert.