Skip to main content
  • L’Institut Agrícola demana a la consellera Teresa Jordà que convoqui de forma immediata a totes les parts implicades i retiri la seva proposta que ni soluciona els problemes del passat, ni la gestió del present ni els reptes del futur.

  • El Parlament insta a la consellera Teresa Jordà a retirar la seva proposta i començar de cero recercant el recolzament del territori, els ajuntaments, els empresaris agrícoles i les cooperatives agraries.

Barcelona, 28 de març de 2023

Amb els vots de Junts per Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans i VOX, la Comissió d’Agricultura del Parlament ha rebutjat l’ampliació de la ZEPA del Baix Llobregat. Amb només els vots favorables d’ERC, el Parlament ha aprovat instar al Govern a “descartar l’ampliació que ha projectat el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya per a la ZEPA del Baix Llobregat i centrar-se en solucionar els incompliments que especifica la Carta d’Emplaçament del febrer del 2021 de la Comissió Europea”.

Així mateix, la Comissió d’Agricultura ha acordat “potenciar, des de totes les vessants, l’activitat agrària del Baix Llobregat com a hub agroalimentari català, aprofitant el seu emplaçament estratègic dins el gran pol de consum que representa l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.

L’Institut Agrícola valora molt positivament la decisió parlamentaria e instar també al Govern a negociar amb el territori -ajuntaments, entitats agrícoles i cooperatives agràries- a fi i efecte de complir les recomanacions de la Comissió Europea que en cap moment aposten per l’ampliació de la ZEPA i sí demana un pla de gestió, amb pressupost, per regenerar mediambientalment l’actual ZEPA.

En el debat de la Comissió s’ha posat de manifest la “Inexistència dels estudis científics que la llei d’espais naturals preveia en el moment de la proposta que havia de fer el Departament d’Acció Climàtica. Només es fa referència a estudis de les organitzacions que van impulsar la denúncia davant la UE, que son part interessada”. La Comissió d’Agricultura s’ha referit en diverses ocasions a la nostre organització destacant que l’Institut Agrícola “disposa de diversos estudis i dictàmens que indiquen que l’ampliació és inadequada i no serveix per a solucionar la carta d’emplaçament” i cita el “dictamen elaborat pel prestigiós ornitòleg Jordi Sargatal on es recalca la inutilitat de protegir la zona agrícola; l’estudi de l’economista Javier Santacruz que posa de relleu l’ineficient i absoluta manca de gestió de la zona protegida i l’estudi del biòleg Josep Lascurain que posa de relleu que la proposta que s’ha dissenyat no compleix amb els requisits que la UE indica per a designar zones humides a la Xarxa Natura 2000”.

També la Comissió ha posat de relleu que “l’actual llei d’espais naturals de Catalunya, modificada recentment mitjançant la llei d’acompanyament de pressupostos, indica clarament que cal acordar la proposta amb els ajuntaments afectats, de forma prèvia al procés d’exposició pública. Cal, doncs, reiniciar el procés amb totes les garanties”.

Des de l’Institut demanen a la consellera Teresa Jordà que convoqui de forma immediata a totes les parts implicades i retiri la seva proposta que ni soluciona els problemes del passat, ni la gestió del present ni els reptes del futur”.