Accedeix

Les Fitxes Informatives - que des de l’any 1998 són avalades amb el patrocini de Fundación Bancaria “la Caixa”

Són una eina que, any rere any, han anat facilitant l’aprofitament d’oportunitat, el compliment de normatives i la presa de decisions en l’àmbit empresarial del sector agroalimentari i forestal.

Aquestes fitxes estan elaborades per l’equip tècnic de l’Institut Agrícola i els seus assessors externs del Servei d’Estudis i Servei Jurídic. Aquests Serveis l’integren persones preparades en els diferents àmbits que afecten les empreses. Les fitxes informatives, partint de normatives europees, estatals o autonòmiques estan dividides segons siguin d’àmbit general o bé sectorial. Aquest any se n’han fet 137.

T’agradaria saber més?

Socis registrats

Sol·licitud d’afiliació a L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre