Accedeix

Les Fitxes Informatives – que des de l’any 1998 són avalades amb el patrocini de Fundación Bancaria “la Caixa”- són una eina que, any rere any, han anat facilitant l’aprofitament d’oportunitat, el compliment de normatives i la presa de decisions en l’àmbit empresarial del sector agroalimentari i forestal.

Aquestes fitxes estan elaborades per l’equip tècnic de l’Institut Agrícola i els seus assessors externs del Servei d’Estudis i Servei Jurídic. Aquests Serveis l’integren persones preparades en els diferents àmbits que afecten les empreses. Les fitxes informatives, partint de normatives europees, estatals o autonòmiques estan dividides segons siguin d’àmbit general o be sectorial. 

T’agradaria saber més?

Socis registrats