Unió Europea

1 de gener a 30 de juny de 2023

Suècia assumeix la Presidència del Consell de la Unió Europea. Seguretat, competitivitat, transició verda i energètica, valors democràtics i estat de dret són les prioritats del programa que han presentat per al seu mandat.

Programa de la Presidència sueca del Consell UE

18 de gener de 2023 – Brussel·les

5a edició del Taller Europeu d’Innovació Forestal dedicada a Informar-Prioritzar-Col·laborar: Cooperació de les Regions en Innovació en Gestió Forestal, Ús de Fusta i Serveis Relacionats amb Forests.

Organitzadors: ERIAFF, EFI, Bioregions, CEPF, Copa-Cogeca, EUSTAFOR, FTP i ELO

Idioma: anglès

Més informació

Sol·licitud d’afiliació a L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre