L'Institut

Fundat l’any 1851, l’Institut Agrícola som l’associació empresarial agrària degana a l’estat
i una de les més antigues d’Europa

És l’associació agrària més antiga d’Espanya i una de les més antigues d’Europa

Som una entitat civil amb criteri propi i independent, especialment representativa a l’espai agrari català i espanyol.

Aglutinem la majoria de perfils empresarials agraris de Catalunya, des dels productors i transformadors fins els elaboradors i comercialitzadors, de la micro i petita empresa a la mitjana, gran i multinacional empresa agrària i agroalimentària.

L’Institut també el formen empreses de serveis agraris i aquelles empreses vinculades estretament a l’economia rural, com el turisme agrari i les activitats culturals agràries.

L’Institut acull i defensa la propietat rústega i rural ja que aquesta és un puntal essencial de l’economia agrària i un actiu irrenunciable per a les seves empreses.

Treballem les lleis per tal de millorar-les, reformar-les o proposar-ne de noves

Generem estratègies de comunicació i opinió al servei del sector agroalimentai i forestal.

Divulguem, mitjançant la nostra revista, les fitxes informatives, la pàgina web, llibres i publicacions diverses.

Sense cap ànim de lucre els associats treballem, mà a mà, per desenvolupar i reformar multitud de lleis en benefici del sector, amb lleialtat al conjunt de la societat, defensant el dret que tenim d’estar formats i informats continuadament per poder accedir, amb bons resultats, dins la nova era tecnològica que tot just ara comencem.

Amb vocació de servei i sense ànim de lucre.

Respectant les llibertats individuals del ciutadà i la seva privacitat.

Defensant els valors humans com un actiu de l’activitat empresarial.

Cap on volem anar

Cap un sector agroalimentari i forestal en lliures condicions per créixer i competir com qualsevol altre sector econòmic. Cap un equilibri estructural, amb major nombre de petites i mitjanes empreses arrelades i flexibles al territori. Sòlides econòmicament, eficients tècnicament i justes socialment.

Òrgans de Govern

Forma de Govern

Són òrgans de govern de l’lnstitut Agrícola:

  • L’Assemblea General.
  • La Junta Directiva.
  • El Consell Executiu.
  • El President.

L’estructura directiva de l’Institut Agrícola té la seva base en l’Assemblea General, òrgan suprem i sobirà de la institució. A l’Assemblea estan representats tots els socis.

L’òrgan ordinari de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Els seus membres són designats cada quatre anys mitjançant candidatures d’entre els socis.

El Consell Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris de l’entitat. Està format per part dels membres de la Junta Directiva, d’entre els quals, com a mínim, hi ha el President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Correspon a l’òrgan col·legiat permanent que duu a terme la direcció, gestió i administració de l’entitat, per delegació de la Junta Directiva.

El President és escollit per l’Assemblea General, en la mateixa candidatura que el Comitè Executiu, i per un mandat de quatre anys. Representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de Govern.

Consell Executiu

President
BALDIRI ROS PRAT
Vicepresident 
JOAN PONS FONT
Tressorer
DAVID AGUIRRE PUJOL
Vocal Secretari
JOSEP MARIA MAJÓ CODINA

.

Vocals
TONI BARTOLÍ SALA
Mª CARMEN BRUACH GALIÁN
IRENE D’ABADAL MAS
RAMON D’ABADAL LACAMBRE
JOAN DE FIGAROLAS BOSCH
MARC GARRIGASAIT COLOMÉS
LLUÍS TERRADAS MIARNAU

Junta Directiva

Els membres del Consell Executiu més:
Mª ASSUMPCIÓ FORTUNY BALDRICH
Mª ROSA BLANCH SALESAS
MARC COMALRENA DE SOBREGRAU ESTEVE
JOAN LLOPIS FAURA
JOSEP MARIA MATEO LUJAS
ERNEST MESTRES HUGUET
JOAN PASCUAL FERRAN
JOAN PONS SERRA
ALBERT VALLOSERA GUILERA

Història

Aquesta corporació va ser fundada el 22 de maig de 1851 a Barcelona.  És, actualment, l’ Associació Empresarial Agrària més antiga d’ Espanya i, alhora, de les més antigues d’ Europa.