On som i participem

FOMENT DEL TREBALL – Confederació Catalana d’Empreses i Indústria

Foment compta amb una Comissió d’Agricultura que és presidida per Baldiri Ros, President de l’Institut Agrícola que a la vegada és Vicepresident de Foment.

FEPIME – Confederació Catalana de la Petita i Mitjana Empresa

Fepime defensa la pime catalana com a motor del creixement econòmic i social de Catalunya, l’eix mediterrani, l’estat Espanyol i Europa. Treballa perquè el marc polític i econòmic afavoreixi el desenvolupament de les pimes, que representen la pràctica totalitat del teixit empresarial català i donen feina a tres quartes parts dels treballadors a Catalunya.

CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Representa i defensa els interessos dels empresaris espanyols. Integra, amb caràcter voluntari, la major part de les empreses i autònoms de qualsevol grandària i sector d’ activitat per mitjà de les seves associacions de base, que configuren una xarxa de 240 organitzacions empresarials.

CEPYME – Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Està reconeguda com l’ organització empresarial més representativa en l’ àmbit estatal, així com representa les pimes espanyoles a la Unió Europea.

LECE – Liga Europea de Cooperación Económica

Associació formada per persones i entitats amb vocació europeista, dedicada a la defensa dels ideals, consciència i valors de la Unió Europea.

AEBALL – Associació Empresarial del Baix Llobregat

És l’ associació empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter general en els seus diferents sectors: industrial, comercial i de serveis, dins l’ àmbit territorial de l’ Hospitalet i Baix Llobregat, un territori en constant creixement econòmic i social.

CEPF – Confederació Europea de Propietaris Forestals

La Confederació de Propietaris Forestals Europeus és l’associació paraigua d’organitzacions nacionals de propietaris forestals a Europa. Promou els valors de la gestió forestal sostenible, la propietat privada i la viabilitat econòmica del sector forestal. La seva missió és representar i promoure els interessos comuns dels propietaris forestals privats a nivell de la U E. La CEPF té com a objectiu fomentar condicions de marc polític fiables i justes i reforçar la posició dels propietaris forestals europeus en tots els processos de política rellevants del sector forestal. Això és particularment important ja que la política forestal europea i internacional està fortament influenciada per moltes altres polítiques sectorials, com la política climàtica, energètica, ambiental, comercial i agrícola. A Brussel·les, la CEPF interacciona amb les institucions europees, particularment amb totes les direccions generals pertinents de la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la U E.

SMEUNITED – Confederació Europea de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (abans UEAPME)

SMEunited -amb seu a Brussel·les – és l’organització empresarial europea que actua en nom de les petites i mitjanes empreses en el diàleg social europeu i en debats amb les institucions de la U E. Representa federacions nacionals de pimes donant una connexió directa amb les necessitats i interessos específics dels diferents sectors empresarials, sempre donant suport a la idea de la integració europea i contribuir a la cooperació europea.

BUSSINESEUROPE  – Confederació Europea d’Organitzacions Empresarials

BusinessEurope és l’associació europea principal defensora del creixement i la competitivitat a nivell europeu, defensant empreses de tot el continent sent les federacions empresarials nacionals els seus membres directes. T reballa en nom de les diferents federacions membres per aconseguir que la veu dels empresaris sigui escoltada en la presa de dedecisons de les polítiques europees. Des de la seva seu a Brussel·les, interactua regularment amb el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell, així com amb altres parts interessades de la comunitat política. T ambé representa el negoci europeu en l’àmbit internacional, garantint que Europa continuï sent competitiva a nivell mundial.

Descobreix tots els beneficis com associat