Skip to main content

L’Institut Agrícola adverteix que el pla d’ampliació de la ZEPA del Baix Llobregat provocarà una multa milionària de la Comissió Europea

 

  • La proposta d’Acord de Govern no dóna resposta a allò requerit per la Comissió Europea, la qual continuarà amb l’expedient sancionador, abocant a una multa milionària en els propers mesos.

 

  • Els documents presentats no coincideixen amb els que el Govern va compartir amb els agents implicats en una ronda de converses prèvies i va provocar una situació d’indefensió i d’inseguretat jurídica accentuada.

 

  • No hi ha hagut un consens previ amb el territori ni el que s’ha presentat es basa en un criteri científic i tècnic independent i contrastat.

 

  • L’Institut reivindica la posada en marxa del Hub agroalimentari com a proposta realista i eficaç per donar compliment a allò que exigeix la Comissió Europea.

L´Institut Agrícola considera que estem més a prop avui que abans de ser sancionats per la Comissió Europea després de la proposta d´Acord de Govern per al´ampliació a 2.300 hectàrees de la zona protegida ZEPA del Baix Llobregat. No resol el procediment obert amb la Comissió Europea, ja que només explicita mesures quant al quart dels punts, mantenint oberts els altres tres inclosos com a fonamentals a la carta d’emplaçament al Regne d’Espanya.

Amb aquest esborrany d’Acord de Govern sotmès a consulta pública durant només dos mesos (un període insuficient per a un procés de complexitat d’aquest) ens arrisquem que la Comissió Europea sancioni Espanya per no resoldre allò que la carta d’emplaçament ens exigeix. Al mateix temps, però, el Govern continua amb un procés viciat i amb informació enganyosa, ja que el procés d’informació pública està basat en un engany perquè la informació no és la mateixa. De fet, és radicalment diferent tant en matèria d’extensió de la nova ZEPA com també per la demarcació i els territoris afectats.

L’Institut Agrícola manifesta la seva perplexitat davant d’un altre incompliment més de la paraula donada pel Departament d’Acció Climàtica quant a la resposta necessària al procediment obert per la Comissió Europea davant la greu situació ecològica del Delta del Llobregat. Traint el seu compromís que no hi hauria Acord de Govern per a l’ampliació de la ZEPA fins que no hi hagués un consens mínim entre els agents implicats, acaba de sotmetre a informació pública en ple mes d’agost una proposta d’Acord de Govern plena de falsedats, manipulacions i llocs comuns.

Després d’un exercici notable de reescriure la seva pròpia història que és la de no haver fet res per evitar el deteriorament dels espais naturals, el Departament assenyala en la proposta d’Acord de Govern com a urgent i sense alternativa aquesta ampliació de la ZEPA, fent-la coincidir amb una ampliació del LIC pel mateix nombre d’hectàrees totals (2.381) i col·locant de manera auxiliar i futurible la definició d’un Pla de Protecció intentant passar com a equivalent al Pla de Gestió obligat per part de les Directives comunitàries i del qual no se n’ha presentat a informació pública ni una sola línia, ni es pretén que surti ja que s’esmenta explícitament que es redactarà i tramitarà.

En aquest sentit, l’Institut Agrícola denuncia la manca de transparència i l’absència del rigor tècnic mínim en tota la proposta realitzada, a més de la manca de serietat a l’hora d’establir mitjançant un annex unes pautes d‟ordenació extraordinàriament restrictives i incoherents amb la gestió d’espais protegits que es fan a altres territoris.

El Departament s’ha instal·lat còmodament en la mentida i la manipulació dels espais protegits com a forma de fer política, perjudicant greument els ciutadans que viuen al territori i optant per la fórmula més senzilla i contraproduent com és ampliar milers d’hectàrees sense control ni aval tècnic independent.

Tristament, els empresaris a Catalunya estem acostumats que es trepitgi el dret a la propietat privada sense embuts. Tot i això, tot té un límit, ja que en aquest cas ni tan sols existeix la més mínima garantia científica que es reverteixi una situació de continu deteriorament que s’arrossega al Delta del Llobregat des de fa més de 20 anys. Fins i tot, l’ampliació que es planteja és contraproduent, ja que la immensa majoria de les hectàrees que es volen protegir no són hàbitat de cap au estepària amenaçada, ja que no són aiguamolls ni terres on hi hagi cens i condicions per al seu desenvolupament.

Per descomptat, tal com marca la Llei vigent, aquesta institució participarà del procés de consulta pública, manifestant les gravíssimes deficiències i la inseguretat jurídica en què està transcorrent aquest procediment.

05/08/2022