Skip to main content

La difícil situació derivada de l’episodi de sequera que està patint Catalunya, és especialment preocupant pel sector vitivinícola del Penedès, ja que coincideix amb diversos anys marcats per la manca de producció i suposa un greu risc per a la continuïtat i viabilitat econòmica de moltes explotacions i empreses de la zona.

L’Institut Agrícola, com associació empresarial representativa i coneixedora de les problemàtiques del sector, es posa al servei del Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural (DACAAR) per a treballar i impulsar un seguit de mesures d’urgència per fer menys greus les afectacions de la sequera al sector vitivinícola i garantir la seva supervivència. Per això, demanem una trobada immediata amb el conseller per tractar la problemàtica que afecta la industria vinícola del Penedès amb gairebé 3000 viticultors afectats de més de 160 cellers amb una superfície de més de 25.500 hectàrees.

L’Institut Agrícola considera que cal protegir la indústria vitivinícola del Penedès, que es la meitat del sector a Catalunya, davant una sequera que s’anirà agreujant i que posa en perill la producció de més de 20 milions de litres i que pot afectar a l’ocupació de un col·lectiu superior a les 10.000 persones. Per això, demanem:

  1. Habilitació urgent dels ajuts de la sequera corresponents a la campanya anterior
  2. Simplificació dels procediments de sol·licitud i cobrament, de manera que s’habiliti un pagament automàtic associat a tots els lliuradors de verema.
  3. Simplificació administrativa real dels procediments de sol·licitud dels ajuts de contracte global d’explotació de Competitivitat i Diversificació Agrària, tot equiparant-los en documentació a l’ajut de mitigació de canvi climàtic.
  4. En previsió del probable augment de la mortaldat dels ceps de moltes explotacions, demanem un ajut extraordinari a la replantació de falles per als propers exercicis o, en tot cas, habilitar aquesta possibilitat en el marc dels plans de reestructuració de la vinya sense incorporar superfície mínima.
  5. Establiment de línies de liquiditat i aval a través de l’Institut Català de Finances i entitats financeres amb conveni per a les empreses vitivinícoles afectades per la disminució tant de la producció com de l’entrada de raïm.
  6. Manteniment del reg puntual de supervivència com a salvaguarda de les plantacions existents a través de cubes procedents de pous habilitats a tal efecte i que no influeixin amb l’abastament local de la població.
  7. Mitjançant una simplificació del procediment administratiu i un finançament específic, el DACAAR i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) haurien d’implantar mecanismes per a facilitar l’obertura de pous (individuals o mancomunats) orientats a pal·liar la situació de sequera extrema i permetre la supervivència del sector vitivinícola del Penedès.
  8. A més, per facilitar l’obertura de pous, però també amb l’objectiu d’encarar situacions de sequera extrema al conjunt del territori, s’hauria de fer servir la informació disponible per part de l’ACA i l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, i, igualment, amb caràcter d’urgència i amb visió de futur, s’haurien de realitzar estudis i autoritzar el desplegament d’infraestructures per a l’aprofitament d’aigües regenerades o altres recursos hídrics vàlids per al conreu de la vinya.

19 de febrer 2024