Skip to main content
  • No es pot ampliar l’espai protegit si no se sap ni tan sols gestionar correctament el que ja existeix, afirmen els empresaris agrícoles

  • Les al·legacions individualitzades recullen al·legacions sobre les mancances tècniques, científiques, econòmiques i socials

    Els empresaris agraris consideren que l’ampliació de la ZEPA és inútil perquè no respon a les exigències de la Carta d’emplaçament de la Unió Europea i no paralitzarà l’expedient sancionador

  • Els agricultors exigeixen a la Generalitat que no s’abandonin els aiguamolls com fins ara i les inversions hídriques necessàries i imprescindibles per evitar les inundacions cícliques

  • Els empresaris agraris, coordinats per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, demanen a la Generalitat un estudi d’impacte econòmic i iniciar un diàleg real amb la Generalitat per evitar la desaparició de la indústria agroalimentària al Baix Llobregat

La majoria social de la ciutadania afectada pel projecte d’ampliació de la zona de protecció Xarxa Natura 2000, ha plasmat el seu rebuig a aquest pla en forma d’al·legacions massives en el marc de la consulta pública que es va obrir al juliol i el termini del qual es va estendre fins a finals del mes d’octubre.

Els empresaris agraris del Baix Llobregat, que van mantenir una reunió a la seu de la Cooperativa de Gavà dilluns a la nit, en les seves al·legacions assenyalen les greus mancances tècniques, científiques, econòmiques i socials de l’ampliació de la ZEPA.

Dels punts més destacats, el primer és la manca de pla de gestió de les actuals superfícies protegides, atès que el principal problema detectat des del punt de vista tècnic és que s’ha deixat per part de la Generalitat de Catalunya abandonar els aiguamolls, no invertir en les millores hídriques imprescindibles de la zona i deixar totalment a l’albur d’inundacions i fenòmens climatològics extrems les poblacions d´aus i els hàbitats naturals.

El segon element és la manca de fonamentació tècnica i científica de la proposta, sense que hi hagi un criteri independent, contrastat i amb estadístiques actualitzades per identificar quin tipus de poblacions estan exactament amenaçades i on, com han evolucionat en els darrers anys i quina és l’associació bàsica entre espai i espècie. Protegir de manera massiva més de 1.000 hectàrees addicionals que majoritàriament no són humides (i, per tant, no poden ser hàbitat de
aus estepàries ni de cap au en perill que estigui relacionada amb zones humides) no només no contribueix a solucionar el problema, sinó que ho pot agreujar encara més.

En tercer lloc, el projecte d’Acord de Govern opta pel sistema més restrictiu que existeix en matèria de protecció ambiental sense oferir cap tipus d’estudi o memòria socioeconòmica d’impacte, totes les activitats que quedaran prohibides o greument dificultats i un estudi de viabilitat d’altres alternatives que podrien haver estat formulades. Els empresaris agraris coordinats per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, demanen a la Generalitat un estudi d’impacte econòmic i iniciar un diàleg real amb la Generalitat per evitar la desaparició de la indústria agroalimentària al Baix Llobregat.

De la mateixa manera, la ZEPA impedeix el desenvolupament d’infraestructures bàsiques per a una població creixent i amb demanda de serveis públics de qualitat com a infraestructures tant vials com hídriques, el creixement dels municipis de la zona o la innovació a les cadenes de valor que en sorgeixen, entre d’altres. Finalment, les gairebé 200 al·legacions subratllen la manca de diàleg real amb la Generalitat i la imposició d’una visió molt concreta més relacionada amb allò ideològic que amb el criteri seriós i científic.

Baix Llobregat, 23 de novembre de 2022