Skip to main content

Baldiri Ros, president de l’Institut Agrícola, escriu a La Vanguardia sobre l’èxit que suposaria l’ampliació de El Prat si s’aconsegueixen conjugar quatre àmbits fonamentals: econòmic (inversió, creixement, generació d’ocupació), social (cohesió social i desenvolupament urbà), mediambiental (potenciar el capital natural existent i futur) i territorial (fortalesa productiva agroalimentària, interconnexions amb l’exterior …).