Skip to main content
  • Formada pels alcaldes de Viladecans, Gavà i Sant Boi conjuntament amb el Institut Agrícola i les cooperatives de la comarca, i la patronal del Baix Llobregat AEBALL

  • Municipis i agricultors són partidaris de l’ampliació de l’aeroport i volen ser els interlocutors del territori per consolidar l’economia i l’activitat agroalimentària

  • La Taula és partidària de que el projecte tingui una afectació mínima sobre la zona agrària i natural amb mesures compensatòries pels afectats

El passat 1 de juny es va constituir la Taula de Treball per al Desenvolupament Econòmic i Agroalimentari del Baix Llobregat en una reunió de pressa de contacte organitzada per l’Associació Empresarial del Baix Llobregat, AEBALL en relació amb l’ampliació de l’Aeroport d’El Prat. En la trobada hi van participar l’Institut Agrícola i les Cooperatives de Viladecans i Gavà, en tant que entitats empresarials, i els ajuntaments de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, representants pels seus batlles, acompanyats dels respectius regidors de les àrees d’agricultura i medi natural.

Totes les parts han coincidit en que cal treballar conjuntament en aquest projecte, al qual hi donen suport i del que cal treure’n profit. Les raons que ho fonamenten són més que evidents: un increment de l’activitat econòmica de la comarca, la creació de llocs de treball, i inversions en infraestructures hidràuliques.

Tothom ha coincidit que el projecte d’ampliació ha de cenyir-se a la mínima afectació possible sobre la zona agrària i natural, amb unes mesures compensatòries adients per als afectats, i que alhora beneficiïn al conjunt de la zona agrícola, que ja ve patint de fa anys la proximitat a la zona protegida.

És per això, per tal de conjuminar forces i treballar plegats, que la Taula de Treball s’ha fixat com a principals objectius, els següents:

  • Aconseguir la menor afectació de territori agrícola dins la possible ampliació d’espais naturals protegits.
  • Fixar una compensació econòmica justa als terrenys afectats, tant per dites ampliacions, com per les zones que hi termenegen.
  • Promocionar l’activitat econòmica del sector agroalimentari, desenvolupant una normativa que la faci competitiva.
  • Solucionar d’una vegada per totes, i de forma integral, el sistema de recollida i conducció de les aigües pluvials del delta, per acabar amb les constants inundacions que provoquen greus danys econòmics.

Aquesta Taula de Treball es vol presentar com a un interlocutor vàlid i competent per a gestionar aquesta oportunitat única per implementar l’ampliació de l’Aeroport, juntament amb la millora de l’economia i de l’exercici de l’activitat agroalimentària al Baix Llobregat.

 

Baix Llobregat, 3 de juny de 2021