Skip to main content

El sector agroalimentari del Baix Llobregat suposa el 7,2% del PIB comarcal i ha crescut de forma equilibrada amb més tecnificació a les explotacions i amb la introducció de nous cultius.

En aquest sentit, saludem positivament el pacte dels ajuntaments i les organitzacions del sector per impulsar un hub alimentari a la comarca, que faci de revulsiu i garanteixi l’agricultura de proximitat de Barcelona.

Per la qual cosa, és imprescindible dotar de seguretat jurídica a les inversions, essent una de les prioritats l’actuació al sistema hídric,  a fi i efecte de posar punt i final a les constants inundacions dels terrenys quan es produeixen pluges més o menys considerables.

L’ACA ha d’executar les obres de canalització e infraestructures que són reivindicació del sector i que durant anys no s’han realitzat.

D’altra banda, l’ampliació de la ZEPA obligaria a l’abandonament de l’agricultura d’alta eficiència perquè és impossible mantenir l’activitat amb un règim de protecció que avoca a la ruïna a les empreses del sector amb pèrdues de fins el 30%, la qual cosa implicarà la pèrdua de projectes i inversions.

Per aquests motius, ens oposem a l’ampliació de la ZEPA perquè compromet la seguretat alimentària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i perquè la millora del medi ambient no passa per deteriorar la indústria agroalimentària de proximitat.

No ampliar l’aeroport i l’ampliació de la zona ZEPA són dues mesures que van en contra del futur de Catalunya. El Govern de Catalunya ha de ser valent i encapçalar un dels projectes més emblemàtics dels darrers anys que farien possible una inversió de 1700 milions d’euros i la creació de milers llocs de treball, reordenant el territori sense arruïnar una indústria amb possibilitats de creixement. 

Agost 2022